วิธีการใช้งานเบื้องต้น

KK•Spell เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบการสะกดคำและตัดคำในภาษาไทยให้กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกทั้งมีชุดคำสั่งอรรถประโยชน์ที่ช่วยในการจัดการกับข้อความ KK•Spell ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นผ่านทาง AppleScript หรือทาง Clipboard โดยจะต้องเลือกข้อความภายในแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานก่อน ด้วยการใช้เม้าส์ป้ายแถบสีบนข้อความที่ต้องการ หรือคลิกเม้าส์ภายในกล่องข้อความแล้วเลือกคำสั่ง Select All จากเมนู Edit เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นเรียกคำสั่ง “พิสูจน์อักษร…” จากเมนู ของ KK•Spell

KK•Spell จะแสดงหน้าต่างสำหรับการพิสูจน์อักษร เมื่อพบคำที่สงสัยว่าผิด จะแสดงแถบสีบนคำในกล่องแสดงข้อความที่ตรวจสอบ พร้อมทั้งแนะนำคำสะกดที่ถูกต้อง


พิมพ์คำแก้ไขภายในกล่อง “เปลี่ยนเป็น:” หรือเลือกจากรายการคำศัพท์ที่แนะนำ แล้วกดปุ่ม “เปลี่ยน” เพื่อทำการแก้ไข จากนั้น KK•Spell จะค้นหาคำผิดต่อไป

บางครั้งการแสดงขอบเขตของคำที่สงสัยไม่ถูกต้อง ใช้เม้าส์ป้ายแถบสีใหม่ให้ตรงตำแหน่งคำ KK•Spell จะทำการแนะนำคำศัพท์ให้อีกครั้ง


ในกรณีที่เป็นคำที่สะกดถูกต้องอยู่แล้ว แสดงว่าไม่มีคำสะกดนี้อยู่ในปทานุกรมของ KK•Spell กดปุ่ม “ผ่าน” เพื่อข้ามไป หรือกดปุ่ม “ผ่าน & เก็บ” เพื่อให้ KK•Spell รู้จักคำนี้ และจะไม่แสดงเป็นคำที่สงสัยอีก

การเก็บนี้เป็นการเพิ่มคำสะกดใหม่ให้กับฐานข้อมูลของ KK•Spell ที่เรียกว่า “ปทานุกรม” ปุ่ม “ผ่าน & เก็บ” ใช้จำคำสะกดในแถบสีที่เป็นคำที่สงสัย และจะเริ่มค้นหาคำผิดต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ ส่วนปุ่ม “เปลี่ยน & เก็บ” ใช้จำคำสะกดในกล่อง “เปลี่ยนเป็น:” และจะเปลี่ยนคำที่สงสัยเป็นคำสะกดนี้ก่อนจะค้นหาคำผิดต่อไป คำที่เก็บเพิ่มเหล่านี้สามารถบันทึกลงแฟ้มเพื่อให้นำกลับมาใช้ได้อีก อ่านรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ปทานุกรมและการติดตั้ง

ขณะพิสูจน์อักษรสามารถคลิกที่ปุ่มปิดสีแดงที่มุมซ้ายบนของหน้าต่างพิสูจน์อักษร เพื่อเลิกการทำงานได้เสมอ เมื่อพิสูจน์อักษรจนสุดข้อความและมีการพบที่สงสัยว่าผิด KK•Spell จะแจ้งให้ทราบ และเปิดโอกาสให้ทำการพิสูจน์อักษรตั้งแต่ต้นอีกครั้ง

หากตรวจไม่พบว่ามีสิ่งใดผิด KK•Spell จะแจ้งให้ทราบ

เมื่อเสร็จการพิสูจน์อักษร หากเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านทาง AppleScript อันได้แก่ Microsoft Word 2011, Pages, Adobe InDesign และ Adobe Illustrator หน้าต่างพิสูจน์อักษรจะปิดลง การทำงานของ KK•Spell กับแอปพลิเคชันอื่นผ่านทาง AppleScript นี้ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขระหว่างการพิสูจน์อักษร ข้อความตัวจริงในแอปพลิเคชันเหล่านี้จะถูกแก้ไขไปด้วยโดยทันที

หากเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านทาง Clipboard การทำงานของ KK•Spell จะทำโดยการ Copy ข้อความในแอปพลิเคชันมาตรวจสอบแก้ไข เมื่อเสร็จจะแจ้งเตือนเพื่อให้นำกลับมา Paste ลงทับข้อความที่เลือกไว้

นอกจากการตรวจสอบการสะกดคำในภาษาไทย KK•Spell สามารถตรวจสอบคำพิมพ์ซ้ำ การเว้นวรรคและการใช้เครื่องหมาย และตรวจสอบแก้ไขคำที่ตัดได้หลายวิธี อ่านรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ตัวเลือกในการพิสูจน์อักษร