KK•Spell for Mac OS X

ขอแนะนำ KKSpell โปรแกรมตรวจสอบการสะกดคำและตัดคำในภาษาไทยสำหรับ Mac OS X ให้คุณใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันยอดนิยมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Adobe InDesign, Illustrator, Microsoft Word 2011, iWork Pages, iBooks Author รวมทั้ง Web browser ต่าง ๆ เช่น Safari เป็นต้น KKSpell เปิดโอกาสให้คุณสร้างฐานข้อมูลคำศัพท์ (Thai Dictionary) ของคุณเอง และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีระบบการแนะนำตัวสะกดใกล้เคียงที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ ภายในเมนูของ KKSpell ยังมีคำสั่งอรรถประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมาย ช่วยให้การทำงานของคุณ มีความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Learn More ✦