การใช้งานกับ Safari

KK•Spell สามารถใช้งานกับ Safari บนหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ในการพิสูจน์อักษร และแก้ไขข้อความด้วยคำสั่งต่าง ๆ ในเมนู เปลี่ยน และลบ ผ่านทาง Clipboard ด้วยการใช้คำสั่ง Copy จากเมนู Edit โดยอัตโนมัติ เพื่อทำสำเนาข้อความแล้วนำมาแก้ไข จากนั้นผู้ใช้สามารถเรียกคำสั่ง Paste จากเมนู Edit ด้วยตนเอง หรือให้ KK•Spell วางข้อความที่แก้ไขแล้วแทนที่ข้อความเดิมที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติในส่วนที่สามารถแก้ไขข้อมูลของหน้าเว็บ

ก่อนการเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ ของ KK•Spell ไปยังแอปพลิเคชัน Safari ลากเม้าส์เฉพาะส่วนที่เป็นข้อความเพื่อเลือก จากนั้นเรียกคำสั่งที่ต้องการภายในเมนู ของ KK•Spell เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไข KK•Spell จะแสดงหน้าต่างยืนยันการแก้ไขข้อมูล

คลิกที่ปุ่ม “ใส่ข้อความเดี๋ยวนี้” เพื่อให้วางข้อมูลโดยอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม “ตกลง” แล้วกลับไปยังแอปพลิเคชัน Safari แล้วเรียกคำสั่ง Paste จากเมนู Edit ด้วยตนเอง