การใช้งานกับ iWork Pages

KK•Spell ใช้งานได้ดีกับ iWork Pages '08 และ '09 ในการพิสูจน์อักษร และแก้ไขข้อความด้วยคำสั่งต่าง ๆ ในเมนู เปลี่ยน และลบ ผ่านทาง AppleScript แทนการ Copy/Paste ช่วยให้ไม่สูญเสียรูปแบบ Paragraph และ Character ที่ได้กำหนดไว้

ก่อนการเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ ของ KK•Spell ไปยังแอปพลิเคชัน iWork Pages คลิกแล้วลากเม้าส์เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือคลิกเม้าส์ภายในกล่องข้อความ แล้วเลือกคำสั่ง Select All จากเมนู Edit เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นเรียกคำสั่งที่ต้องการภายในเมนู ของ KK•Spell