การใช้งานกับ Microsoft® Word 2011

KK•Spell ใช้งานได้ดีกับ Microsoft Word for Mac 2011 ในการพิสูจน์อักษร และแก้ไขข้อความด้วยคำสั่งต่าง ๆ ในเมนู เปลี่ยน และลบ ผ่านทาง AppleScript แทนการ Copy/Paste ช่วยให้ไม่สูญเสียรูปแบบ Paragraph และ Character ที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในการตัดคำภาษาไทย KK•Spell สามารถแทรกอักขระ Zero Width Space หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Soft Space หรือ Word Break ระหว่างคำไทยทุกคำที่อยู่ติดกัน ช่วยให้การแสดงผลภาษาไทยเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

ก่อนการเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ ของ KK•Spell ไปยังแอปพลิเคชัน Microsoft Word คลิกแล้วลากเม้าส์เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือคลิกเม้าส์ภายในกล่องข้อความ แล้วเลือกคำสั่ง Select All จากเมนู Edit เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นเรียกคำสั่งที่ต้องการภายในเมนู ของ KK•Spell

สำหรับการแก้ไขการตัดคำใน Microsoft Word หลังจากเลือกข้อความ เรียกคำสั่ง “แทรก ▶ รหัสตัดคำ”

KK•Spell จะแทรกรหัสตัดคำช่วยให้การจัดขอบขวาเป็นไปอย่างถูกต้อง

หากต้องการลบรหัสนี้ออกทั้งหมด เรียกคำสั่ง “ลบ ▶ รหัสตัดคำ”

เพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงสุดในการตัดคำ จะต้องทำการพิสูจน์อักษร และเก็บคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดในข้อความ ก่อนให้ KK•Spell แทรกรหัสตัดคำ