การใช้งานกับ Adobe® Illustrator®

KK•Spell สามารถใช้งานกับ Adobe Illustrator CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6 และ CC ในการพิสูจน์อักษร และแก้ไขข้อความด้วยคำสั่งต่าง ๆ ในเมนู เปลี่ยน และลบ ผ่านทาง AppleScript แทนการ Copy/Paste ช่วยให้ไม่สูญเสียรูปแบบ Paragraph และ Character ที่ได้กำหนดไว้ KK•Spell ยังสามารถแก้ปัญหาในการตัดคำภาษาไทยใน CS3 และ CS4 ด้วยการแทรกอักขระ Discretionary Hyphen หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Soft Hyphen ระหว่างคำไทยทุกคำที่อยู่ติดกัน ช่วยให้การแสดงผลภาษาไทยเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

ก่อนการเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ ของ KK•Spell ไปยังแอปพลิเคชัน Adobe Illustrator คลิกที่ปุ่ม (Type Tool) แล้วลากเม้าส์บนข้อความที่ต้องการ หรือคลิกเม้าส์ภายในกล่องข้อความ เลือกคำสั่ง Select All จากเมนู Edit เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นเรียกคำสั่งที่ต้องการภายในเมนู ของ KK•Spell

สำหรับการแก้ไขการตัดคำใน Adobe Illustrator หลังจากเลือกข้อความ เรียกคำสั่ง “แทรก ▶ รหัสแบ่งพยางค์”

หากต้องการลบรหัสนี้ออกทั้งหมด เรียกคำสั่ง “ลบ ▶ รหัสแบ่งพยางค์”

เพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงสุดในการตัดคำ จะต้องทำการพิสูจน์อักษร และเก็บคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดในข้อความ ก่อนให้ KK•Spell แทรกรหัสแบ่งพยางค์